Links of rechts denkend?

Links of rechts denkend?
Is links of rechts denkend man of vrouw afhankelijk? Als je het onderstaande filmpje ziet zou je dat wel denken. Toch is niets minder waar. Je kunt mijns inziens dat ook trainen. Je potentieel wordt onder andere bepaald door de mate waarin je zelf zorgt dat de rechterhersenhelft wakker blijft. Denk bijvoorbeeld aan technieken als Mindmapping of tijd nemen om... Read More