Gedraag je

Makkelijk gezegd: gedraag je. Alleen wat is dat? Wanneer gedraag je je? Je gedraagt je toch altijd? Althans ik wel. Of we het gedrag goed of niet goed vinden is afhankelijk van twee zaken. Onze perceptie en onze eigen voorkeursgedrag.

Onze kleine dame willen we nog wel eens corrigeren met de opmerking “doe eens rustig”. Eigenlijk onbegonnen werk. Ze is namelijk gezegend met de daadkracht en doelgerichtheid van haar vader en moeder. Extravert en Taakgericht. Ze weet niet beter en zal het ook niet snel aanpassen. wereld van verschil

En vanuit haar perceptie, haar ervaring, zal ze ook geen ander voorbeeld zien. Immers in haar direct omgeving wordt er ook wel eens door elkaar heen gesproken. Het is dus logisch dat ze dit af en toe ook doet. Haar plek opeisen bij al dat extraverte geweld.

Gedraag je

Weet je zelf welk gedrag voor jou betekent dat je je gedraagt? Ben je je bewust van de manier waarop je reageert ten opzichte van je omgeving? Met behulp van een uitgebreide DISC vragenlijst maakt MapsTell een meer dan visuele kaart van jouw gedrag. De associatieve cartografie toont je hoe jouw gedrag beschreven kan worden. Op basis van je eigen antwoorden kom je tot jouw voorkeur. Interessant om je zelf bewust te worden. Mooier nog om je perceptie te verruimen door ook andere voorkeuren makkelijker te (h)erkennen.

Zelf een keer een kaart van je gedrag voorkeuren maken? Het kan via www.mapstell.com. Naast een uitgebreid filmpje over jouw gedragsstijl, er zijn 16 diverse gedragsstijlen te benoemen, krijg je een eigen kaart. Een wereldkaart met de voorkeuren van jouw gedrag. Je valkuilen, de stad van je voorkeur en de interactie met derden is weergegeven.

Gedraag je dus gewoon zoals je bent. Alleen wees je terdege bewust van de afstemming richting andere en dat andere ook andere voorkeuren hebben. Bereid je voor op de afstemming en verbinding met andere.