Ga naar de inhoud

mapstell, je gedrag in kaart gebracht

MapsTell

Een kaart van je persoonlijke gedragsstijl, wat is daar de kracht van? De kracht van het geheel en de beelden maken een kaart sterk. Het associatieve zorgt voor herkenbaarheid en verdieping. MapsTell doet dit op basis van associatieve cartografie.

Onze hersenen wensen graag het geheel te zien. Een overzicht. De drang naar een compleet beeld wordt dus met de kaart in een overzicht weergegeven. Juist door de valkuilen, je eigen stad en de stromen waar te nemen betekent het dat je in één oogopslag ziet hoe en waar je staat.

MapsTell – beelden

Een verbeelding of een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Ook daarin speelt de kaart in op de voorkeur om zaken snel te kunnen opslaan in de vorm van een plaatje. Beelden van zaken komen sterk binnen en krijgen makkelijker een plaats. Zeker omdat onze rechterhersenhelft hier voor openstaat en we vaak alleen de linker prikkelen. Links staat open voor logica, rijtjes en tekst. Rechts daarentegen voor beelden, kleuren en verbindingen.

MapsTell – associatie

De kracht zit ten slotte in het associatieve. Onze hersenen zijn zo geregeld dat ze zaken aan elkaar koppelen. Kleine verbindingen. Associaties oproepen en daardoor verbinding maken draagt sterk bij tot begrip en opslaan van de materie.

Met andere woorden met de kaarten van MapsTell:

  • Wordt de drang naar overzicht gevoed;
  • Wordt de rechter hersenhelft door middel van beelden geactiveerd;
  • Wordt er beter onthouden door de associatieve werking;
  • Sterk bij de inzet van het middel in het helpen bij gedragsontwikkeling van mensen in organisaties.

Meer over de diverse producten en diensten weten? Ga naar MapsTell of neem contact met met op.