Gasten anders in Singapore

Gasten anders in Singapore
Zijn de gasten anders in Singapore? Maakt het een verschil of je te maken hebt met diverse culturen? Welke zaken zijn er echt onderscheidend? Gedurende de training voor de Hollandse Club te Singapore mocht ik dit thema onder de loep nemen. Natuurlijk kwamen hier mooie leerervaringen uit. Gasten anders De gasten zijn zeker anders. Immers ze bewegen zich in een andere... Read More