Ga naar de inhoud

Boek: Het geheim van teamwork

In dit boek van Mark Miller, met een voorwoord van Ken Blanchard en in dezelfde stijl geschreven, wordt er gericht op het ontwikkelen van teams. En in het bijzonder High Performance Teams. De kracht van hetgeen beschreven is, is dat het simpel gehouden wordt. En daarnaast ook dat de verschillende voorbeelden zorgen dat de herhaling daadwerkelijk zorgt voor het beklijven.

In het verhaal staat een team centraal dat zich bezig dient te houden met het verbeteren van teams binnen de organisatie. Daarvoor dienen ze zelf natuurlijk eerst een sterk team te worden. Daarin komen persoonlijke aandacht en de kracht om ook te kunnen zeggen wat je niet kunt duidelijk naar voren.

De basis van het geheel zijn drie simpele begrippen, die in de voorbeelden van het leger, een raceteam en een fastfoodketen naar voren komen. De drie begrippen zijn:

  1. Kies je mensen. (T A L E N T)
  2. Ontwikkel je teamleden op hetgeen ze goed in zijn. (V A A R D I G H E D E N)
  3. Zorg voor een goede teamgeest door oprechte aandacht en duidelijke norm. (G R O E P S G E V O E L)

Het bereiken hiervan is de moeilijkste weg.  Maak het meetbaar, zorg ervoor dat je team daadwerkelijk weet wat de training in de ontwikkeling oplevert. Dan gaat men het vieren en geluk en blijheid is een betere motor dan geld of drugs. Daarnaast dien je als leider faciliterend op te stellen. Een belangrijke stap is het loslaten van een voorzitterschap. Zorg voor elke zes maanden een andere voorzitter uit je team. En facilitair training en ontwikkeling meer. Je bent meer een leraar dan een leider in deze.

Meer weten, dan natuurlijk gewoon zelf het boek lezen.

Note: In de rubriek boeken worden persoonlijke notities beschreven naar aanleiding van het lezen van het betreffende boek. Slechts ter lering en vermaak en het positief delen van de bevindingen. Op geen enkele wijze bedoeld om daarmee de schrijver te kopiëren of te kort te doen. Puur omdat de boeken interessant kunnen zijn.