Ga naar de inhoud

Arbeidsmobiliteit in plaats van arbeidsflexibiliteit

De flexibiliteit is eruit! Als we grote groepen mensen in met name operationele functies nodig hebben is de rek eruit.

De student van tegenwoordig werkt nauwelijks of alleen in gerelateerd werk. De ouderen zullen we eerst de werkgevers / opdrachtgevers nog meer pijn moeten laten ervaren voordat ze door hebben dat daar de oplossing in zit. Nee, de flexibiliteit is er langzaam uit. Daarnaast zijn we gewoon te goed opgeleid en gaat niemand in een keuken werken of schoonmaak werkzaamheden verrichten.

We gaan terug naar de middeleeuwen en de periode van rond 1960 als het ging om de toen zogenoemde “gastarbeiders” uit Spanje en Italië. Mooi woord trouwens als je veel doet in gastvrijheid. We hebben een gast-arbeider. Iemand die onze gasten komt voorzien van diensten, wij zelf doen het niet meer.
Het voorbeeld was afgelopen week in het nieuws. Portugezen gaan naar Angola om te werken. Net als in de middeleeuwen toen mensen van plaats naar plaats trokken als er maar werk was of ze iets konden verdienen. In Europa denken we daar sowieso beperkt over. Verhuizen hoezo? Als je bijvoorbeeld in Amerika ziet vertrekt een ieder naar Texas als de oliehandel goed is. Daar is het werk. Dan heeft een staat als Michigan een ware leegloop. De amerikaan is veel mobieler. En daarmee flexibeler.

De komende tijd is het dan ook zaak om twee bewegingen te verkrijgen in mijn ogen. Allereerst het besef dat er wel degelijk nog mensen zijn die het leuk vinden om een aantal uur bij te werken. De ouderen die niet meer hoeven maar wel willen. Hier start Staffable de komende periode in samenwerking met Arjan in ’t Veld van Bureauvijftig een project voor op. Het thema: “hoe maken we 50-ers het werk leuk en overtuigen de werkgevers van het potentieel”. Een uitdaging, maar zeer zeker een grote kans. Die groep is namelijk groot.

Een ander initiatief is in samenwerking met Mise en Place Spanje om mensen naar Nederland en Duitsland te halen. Spanje heeft een werkloosheid van 45% onder de 30 jaar. Het uitzicht van de gemiddelde jonge mens aldaar is de komende 10 jaar voor een loon van tussen de 1400 – 1600 euro te werken. Dat motiveert niet echt. Wel is er een andere uitdaging of zelfs problematiek. Men heeft niet geleerd om zelf pro-actief en oplossingsgericht te denken. Het school systeem is nog immer woordjes opdreunen en zinnen leren. Niet probleemgestuurd of ondernemend leren. Het gaat daarbij met name om de feitelijke kennis, er iets mee doen is de volgende stap. Het wakker maken van de communicatieve en cognitieve vaardigheden zijn hierin de kans. En laten we daar nu iets van weten. Immers ontwikkeling van mensen staat met Human Talent Management op plaats één.
We gaan er dan ook voor zorgen dat de mensen die dit snel kunnen adopteren, getraind en ontwikkeld worden. Waarna we ze in kunnen zetten in diverse werkvormen in Nederland en Duitsland. De vergunningen zijn er niet meer, dus dat is gemakkelijk.

Een boeiende tijd waarin arbeidsmobiliteit voorop staat.