Ga naar de inhoud

Beelden spreken, MapsTell

Er zijn diverse gedragsprofielen van kleuren tot en met letters, van Insights, DISC tot MBTI. Vaak is het verbeelden ervan een mooie uitdaging. Interessanter nog is het toegankelijk maken voor een groot publiek. Een maatschappelijke inzet ermee tonen.

Beelden spreken, MapsTell

Een mooi voorbeeld is de vertaling van MapsTell die de Jungiaanse gedragsvoorkeur verbeeld in MapCeen  landkaart met steden die staan voor de voorkeuren, tegenstellingen en een profiel weergeven. In de reis die je maakt kom je diverse zaken tegen. Van extravert naar introvert en van denken naar voelen.

De diverse stijlen en gedrag voorkeuren worden op de map weergegeven. Je eigen voorkeur, de rol en hoe andere je zien worden erin opgenomen.

De kracht van het duiden van voorkeursgedrag ligt mijns inziens in het bewust worden van je eigen voorkeur en eigen gedrag. Wanneer je daadwerkelijk hier mee om kunt gaan leer je te zien en te voelen hoe andere erop reageren. Het gaat vanuit je ik, naar de ander (jij) naar de afstemming in de wij.

Speciaal om ook het grote publiek toegang tot deze leer te geven heeft MapsTell het simpel gemaakt en ook betaalbaar. Voor de mensen die snel reageren is het zelfs nu mogelijk om een gratis code aan te vragen. Een eerste aanraking kan ik zeker aanraden.

Wanneer je een persoonlijke verdieping wenst, neem dan gerust contact op.

Achtergrond MapStell

De producten en applicaties van MapsTell zijn ontwikkeld vanuit de overtuiging dat goede samenwerking en effectieve communicatie de basis vormen voor succes.

Het geloof in de kracht van visuele informatie en vinden dat een investering in de persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers meer moet zijn dan een dagje teambuilding op de hei en dat een personal assessment meer moet opleveren dan een dik en saai rapport.

Door mensen en groepen letterlijk in kaart te brengen maakt MapsTell op een toegankelijke manier gedrag inzichtelijk. Dit inzicht stelt mensen in staat het beste uit zichzelf en elkaar te halen.

Oprichter van MapsTell Sebastiaan Rompa heeft een cartografische achtergrond. Na lange tijd als uitgever van kaarten en atlassen actief te zijn geweest, heeft hij in 1999 het concept van de Atlas van de Belevingswereld uitgebracht. Hiermee werd hij de grondlegger van de associatieve cartografie.Mapstell Zelfbegrip

Na zich jarenlang verdiept te hebben in de psychometrie en het DISC model, werd door hem de link gelegd om kaarten te gebruiken als drager van persoonlijke informatie.

Het resultaat is een unieke applicatie die onder de merknamen PersonalMapping™ en TeamMapping™ wereldwijd wordt uitgerold.