Ga naar de inhoud

Boek: Easycratie

Boek: Easycratie
Schrijver: Martijn Aslander en Erwin Witteveen

Een Easycratie, ontegenzeggelijk de tegenhanger van bureaucratie. In een tijd dat we meer en meer de vrijheid, inspiratie en innovatie nodig hebben een zeer duidelijk andere kijk of liever geschreven samenvatting van een andere kijk op organiseren van werk. Niet vanuit de heilige huisjes maar vanuit de nieuwe kansen en mogelijkheden.

Het leuke is dat Easycratie begint met een bibliotheek, boeken die als inspiratie hebben geleid. Daarbij beginnend met kennis delen is macht: wie kennis weggeeft, krijgt feedback en vergroot daarmee de eigen kennis. In deze bibliotheek wordt dan ook gerefereerd aan:

 • Flipping the Funnel (Seth Godin) – turn strangers into friends, turn friends into customers, and then…do the most important job: turn you customers into salespeople.
 • Blue Ocean Strategy (W. Chan Kim en Renee Mauborgne) – zoek de oneindige blauwe oceaan en richt je op de klant, niet op concurrentie en het gevecht in de rode oceaan.
 • The Whuffie Factor (Tara Hunt)  – de vijf sleutel waarde voor het maken van sociaal kapitaal en het winnen met online communities. Onbaatzuchtig geven zorgt voor jouw sociaal kapitaal een gunnen.
 • 10 reasons You should never get a Job (Steve Pavlina) – waarom het eigenlijk niet erg is om een baan te verliezen en het anders te organiseren.
 • The Tipping Point: how little things can make a big difference (Malcolm Gladwell) – hoe kleine “kantelpunten” hele grote veranderingen te weeg kunnen brengen.
 • Gratis. Nieuwe economie in de digitale tijd (Chris Anderson) – wat je gratis weggeeft (freeconomics) levert uiteindelijk geld op. Denk aan een gratis krant die zo een groot bereik krijgt dat het interessant is om te adverteren. Gratis = geld.

En zo meer van dergelijke basis. Onderwerpen die naar voren komen in easycratie:

 • explosie van kennisontwikkeling en innovatie – het zwerm principe en gebruik maken van de crowd.
 • dynamiek en slagkracht van netwerken – tijd om de structuur aan te passen, van bureaucratisch blok naar flexibele zwerm.
 • talent gedijt beter in netwerken dan in hiërarchieën – jong talent is de basis, benut het.
 • waardebepaling – zet geld niet centraal maar de waardecreatie.
 • zingeving – wat is de maatschappelijk toegevoegde waarde?

Leerzaam en goed gebundeld zijn de diverse aandachtspunten. En met name niet het schoppen tegen de bureaucratie maar een andere kant laten zien. Knap gedaan.

Voor mij is easycratie een “eye opener” of liever gezegd de reden waarom we het morgen anders doen. Gekoppeld aan Shecionmaker wijze van leidinggeven is easycratie de omgeving en shecionmaker de leidraad hoe het te bewerkstelligen.

Lezen dus…..