Ga naar de inhoud

Boek: Menskracht, Covey’s 8ste eigenschap in de praktijk (Jan Kuipers)

Laat ik beginnen, nu dit de eerste blog erna is, met te schrijven dat er een held overleden is. Steven Covey is niet meer (requiescat in pace). De briljante manier waarin deze goeroe, zo mogen we wel stellen, effectiviteit, prioriteitstelling maar vooral het leven beschouwd heeft mag niet snel vergeten worden. Gelukkig heeft hij daar met al zijn boeken ook alles voor gedaan.

Tijdens het congres van Covey (september 2011), helaas was hij er zelf niet bij toen maar wel zijn zoon, sprak ook Jan Kuipers van Franklin Covey Instituut Nederland. Zelf ging ik er vanuit dat dit de minst spreker zou zijn. En dat had ik fout, want het was vooral heel herkenbaar en inspirerend. Toen maar direct twee boeken aangeschaft waar Menskracht de eerste van is die ik hier beschrijf.

Allereerst wordt de definitie beschreven van menskracht, namelijk het benutten van de individuele keuzevrijheid om te leven vanuit visie, discipline, passie en geweten. Daaraan wordt gekoppeld de vier dimensies lichaam, hart, verstand en ziel. Waarna alles afgezet wordt tegen de natuurwetten en paradigma’s. Zo wordt gesteld dat mensen zelf het gedrag kiezen en dat natuurwetten consequentie van die keuze bepalen. Waaraan later gekoppeld wordt dat gedrag gestuurd wordt door paradigma’s en de verandering die dat brengt.

Het gaat natuurlijk te ver, dat is ook niet toegestaan, om het gehele boek te beschrijven. Dat is dan ook de reden dat ik een aantal zaken uit zal lichten met de eigen interpretatie en voorbeelden. Dat doe ik aan de hand van vier vragen, ook de vragen die in de interviews als tussensprint gegeven worden met bekende mensen.

Wat is je kracht?
Mijn kracht ligt in het bewustzijn van mijn keuzevrijheid en hebben van een eigen mening en standpunt zonder dat daar andere direct invloed op hebben. Het is dan ook direct een valkuil als je die mening te stevig en streng brengt. Juist vanuit de autonomie werken is daarin belangrijk. Geleerd heb ik dat autonomie niet betekent dat je je eigen weg gaat en niet geeft om de wereld om je heen. Nee, net als beschreven staat in dit boek gaat het om de volwassen vorm van onafhankelijkheid waarbij je je keuzevrijheid benut. Daarin herken ik dan ook het principe dat autonomie verkrijgen betekent dat je vaak kiest voor wederzijdse afhankelijkheid (samenwerking) als de situatie en het gewenste resultaat daar om vraagt. Het doel behalen kosten wat kost is eenvoudiger als het betekent dat het samenwerken kost en niet dat je er alleen voor staat.

Hoe zet je de kracht in?
De inzet komt door met veel energie altijd mensen uit te dagen tot de volgende stap. Of het nu gaat om anders denken, een veranderend proces of persoonlijke bewustwording. Door mensen te tonen dat ze zelf bepalen of ze vooruit gaan en te helpen bij de richting. Die ze zelf dienen te kiezen ontwikkelt de omgeving en vooral de mens zich.

Natuurlijk wit daar vaker een dialoog en zelfs discussie over gevoerd. Zonder wrijving geen glans. Ontwikkeling en de drive tot blijvende ontwikkeling tonen is daarin de basis,

Wat levert het op?
Veel energie voor beide. Goede gesprekken en vooral ook iedere keer een intrinsieke motivatie door inspiratie. Immers als je met mensen werkt en niet voor ze of boven dan ontstaat gelijkheid. Als je daarnaast ook nog inspiratie geeft en dat koppelt aan actie en resultaatgerichtheid(richting) ontstaat deze energie en positieve kijk op een verandering.

Wie heeft jou geïnspireerd?
Raar misschien maar in basis mijn ouders. Zij zeiden altijd, je bent wie je bent. Of je veel kunt leren of weinig of je vuilnisman bent of directeur een ieder kan wT hij of zij kan. Ook dat ze geen onderscheid hebben gemaakt in wat ik kon of mijn zusje. We zijn ze beide even lief. En kregen en krijgen beide alle support.
De positieve blik op het leven zal ik altijd gehad hebben, het karakter als het niet linksom gaat dan rechtsom is daarin ook jong gevormd.

Verder inspireren mensen als Covey, Buzan, de Bono, maar de laatste tijd ook steeds meer jonge mensen in mijn omgeving. En de grootste inspiratie, het levert me motivatie van het willen begrijpen op, is natuurlijk mijn eigen dochtertje. Want één ding wil ik echt leren: hoe leer je een kleintje snel en effectief?