Ga naar de inhoud

Gewoon gewoontes – 67 van 90

Doe eens gewoon! Alleen wat is data? Wat mag je verwachten? Wat spreek je uit naar elkaar? Welke afspraken maak je daarover? Het zijn gewoon gewoontes.

De afgelopen tijd kom ik er steeds meer achter dat naast een missie, visie, kernwaarden en competenties er iets anders belangrijk is: gewoontes. Want wat de één in een organisatie gewoon vindt, vindt de ander ongewoon. Wat is dan de standaard? Wat is de geldende perceptie?

Gewoon gewoontes

De komende tijd zal ik me dan ook richten op deze gewoontes, mensen in organisaties laten uitspreken wat ze gewoon vinden. Wat men als perceptie gebruikt komt natuurlijk voort uit de dialoog of zaken vanuit je natuur komen of vanuit hetgeen je geleerd hebt.

Een mooie dialoog is die tussen de Empiristen en de Rationalisten. De laatste, waaronder ook Descartes (1634), geeft aan dat alles er al is en uit de geest komt (“nature”). De empiristen daarentegen geven aan dat je gevormd wordt en eigenlijk blanco begint, waarbij door zintuigelijke ervaringen de geest gevoed wordt. Kennis komt na de waarneming. 

Wanneer dit toepassen op de zaken die we in een groep van mensen als gewoontes zouden wensen te zien, dan dienen we er in ieder geval van uit te gaan dat het startpunt verschillend is. Met andere woorden je dient een nieuw startpunt te benoemen, dus uit te spreken.

Uitspreken van gewoontes

De eerste stap is om de gewoontes uit te spreken. Laatstelijk hebben we dit met het team van HetTrainingsbureau.nl gedaan. Interessant! Met name de dialoog over de gewoontes leverde voor velen andere inzichten op. Eigenlijk werden de zintuigen op alle niveau’s op een hele mooie manier gevoed. Er is was plaats voor extraversie en introversie, denken en voelen, intuïtie en gewaarworden. En natuurlijk ontstond er hier en daar een moment van schuring. Echter dat zorgt ervoor dat je komt tot inzichten.

Een belangrijk punt dat we gedaan hebben is daarna de gewoontes geparkeerd. Dus het eerst bij uitspreken laten. Over 2 maanden bespreken we ze weer en dan kijken we over er afspraken over te maken zijn.

Wil je weten hoe? Neem gerust contact met me op!

Tot dag…66