Ga naar de inhoud

ICT managementprobleem – 59 van 90

Terug van weg geweest. Dan maar direct een prikkelend onderwerp erin: ICT managementprobleem. Het is geen I(C)T probleem het is een management uitdaging. In de dagelijkse praktijk zie ik dagelijks veel interessante voorbeelden.

Reden ICT managementprobleem

Eigenlijk zijn er drie reden voor:

  • Gebrek aan kennis en verdieping;
  • Kloof tussen (jonge) gebruikers en (ouder) management;
  • Complexiteit van de IT organisatie;

Het gebrek aan kennis en verdieping is een inhoudelijk punt. Je kunt namelijk alleen weten wat je mist als je er daadwerkelijk ook in verdiept. Een klein voorbeeld gaat over het maken van een App. Inderdaad dat is eenvoudig tegenwoordig. Alleen wat wil je dat deze App doet? Op welke bedrijfsprocessen heeft deze invloed? En wie gaat er uitwerkingen van maken? Daar is kennis voor nodig.

De kloof tussen gebruikers en management is ook groot. Op welke wijze wordt het huidige management geschoold? Hoe digitaal is de boardroom? Waar de huidige (jonge) gebruikers de benchmark zien in Google en Facebook, is de oudere generatie bezig met vaste systemen.

En als laatste de IT organisatie zelf. Hoe communiceer je het zo dat het in één keer goed is? Hoe krijg je programmeurs naar de vertaling van hetgeen nodig is? Een complex geheel, waar ik het laatste jaar veel geleerd heb. Het belangrijkste is misschien wel dat we het nooit 100% in één keer goed krijgen, dus gewoon rekening dienen te houden met en “fail marge”.

Oplossing managementprobleem?

Er is een oplossing en die klinkt simpel: verplaats je in de ander! Onderstaande schema hanteren we in de ontwikkeling. En daar is niets nieuws aan.

Flow Customer to Product to Customer
UX Flow

Het enige grote verschil is dat we in 2e fase tussen Functional Design en Technical Design de rollen omdraaien. Klassiek schrijf je in functional design uit wat het kan. Nu schrijven we het hoe uit. Klassiek schrijf je in het technical design elk stapje uit. Hier vragen we de analisten om te werken met “plaatjes” of “mock ups”. Het zorgt ervoor dat het begrip aan het begin vele malen sterker is.

De afgelopen maanden hebben we hier rendement van gezien. Van 6 maanden vertraging hebben we de vertraging teruggebracht naar 2 maanden (vertraging versus plan). De komende tijd gaan we op planning werken. Daar staat 2019 voor.

Met andere woorden: we hebben het in het proces opgelost en het begrip tussen mensen vergroot. Tijd dus voor meer management hierin.

Tot moment 58…….