Ga naar de inhoud

Life Time Management

Moment rondom het einde van het jaar geven ons tijd tot bezinning. Bezinning over welke keuzes in het leven, welke kansen we hebben genomen. Vaak komen we dan terug op het time management of life…..Het navolgende verhaal blijft er zo goed in. Tijd dus om zelf weer eens vooruit te kijken.

Tijdens een congres voor leidinggevende functionarissen van de vijftien grootste bedrijven van de Verenigde Staten moest een oude professor van de Ecole Nationale d’Administration Publique (een van Frankrijks beste ‘grandes écoles’) een masterclass over timemanagement geven. De heren hadden vijf van dat soort masterclasses per dag, dus de oude professor had maar één uur om zijn kennis ‘over te dragen’.

Staande voor deze elite (die klaar zat om alles op te schrijven wat de expert hen zou gaan leren), keek de professor hen één voor één aan en sprak toen langzaam: ‘Wij gaan een experiment doen’. Van onder de tafel die hem scheidde van zijn belangrijke leerlingen, haalde hij een enorme glazen Masonpot met meer dan 4 liter inhoud tevoorschijn, die hij voorzichtig op de tafel zette.

Vervolgens stopte hij zorgvuldig een twaalftal keien, groot als tennisballen, één voor één in de pot totdat er werkelijk niet één kei meer bij kon. Toen keek hij zijn leerlingen aan en vroeg: ‘Is de pot nu vol?’ Waarop ze allemaal antwoordden: ‘Ja’. Hij wachtte een aantal seconden en sprak: ‘Echt waar?’ En boog zich weer voorover om onder de tafel een zak kiezelstenen te pakken. Heel voorzichtig goot hij de inhoud van de zak over de keien in de pot, die hij daarna langzaam heen en weer bewoog. De kiezelstenen gleden tussen de keien… tot op de bodem van de pot. Weer keek hij zijn toehoorders aan en sprak: ‘Is deze pot nu vol?’

Deze keer begonnen de briljante leerlingen iets door te krijgen en één van hen antwoordde: ‘Waarschijnlijk niet’. Weer dook de professor onder de tafel en haalde een zak met zand tevoorschijn die hij in de pot goot. Het zandverdeelde zich tussen de keien en de kiezelstenen en nogmaals vroeg de professor. ‘Is de pot nu vol? ‘De leerlingen antwoordden nu en koor: ‘Nee’.

De professor nam de kan water van de tafel en goot die vervolgens leeg totdat de pot tot aan de rand gevuld was. Toen vroeg hij: ‘Welke grote waarheid wordt er door dit experiment bewezen?’ Denkende aan het onderwerp van de masterclass zei een van de moedigere leerlingen: ‘Het bewijst dat, zelfs al is onze agenda nog zo vol, we, als we dat willen, er altijd nog wel een afspraak bij kunnen maken en dus toch nog tijd hebben om meer te doen dan we al doen’.

‘Nee’ zei de oude professor. ‘Dat is het niet. Deze proef bewijst dat als we niet eerst de grote keien in de pot stoppen we ze er naderhand nooit meer inkrijgen. ‘Het werd heel erg stil in de klas, terwijl iedereen nadacht over de vanzelfsprekendheid van deze stelling. De oude professor zei vervolgens: ‘Wat zijn de grote keien in uw leven?’ ‘Uw gezondheid?’ ‘Uw familie?’ ‘Uw vrienden of vriendinnen?’ ‘Uw dromen verwerkelijken?’ ‘Datgene doen waar u van houdt?’ ‘Leren?’ ‘Een goede zaak verdedigen?’ ‘Een ontspannen leven leiden?’ ‘De tijd nemen…?’ ‘Iets anders…?’

‘Wat u moet onthouden, is dat het belangrijk is dat u in uw leven begint met de GROTE KEIEN in de pot te stoppen, anders loopt u het risico dat u uw leven niet slaagt. Als u voorrang geeft aan kleinigheden (de kiezelstenen en het zand) zal uw leven gevuld zijn met details en zult u geen tijd meer over hebben voor de belangrijke dingen des levens. Dus, vergeet nooit uzelf de vraag te stellen: ‘Wat zijn de GROTE KEIEN in mijn leven? Als u dat weet, kunt u ze als eerste in uw pot (leven) stoppen.’