Ga naar de inhoud

Management Consultant hete lucht met zuurstof

Een mooie uitspraak die ik laatst voorbij hoorde komen. Alleen is het waar? In mijn ogen helaas wel. Vaak zie je dat de management consultant zichzelf in stand houdt. Ook interim manager die jaren bij een bepaald bedrijf werken zijn daarin slechte voorbeelden. Immers wat is de doelstelling en wat behalen ze echt?

Hete lucht met zuurstof

Zelf hanteer is het principe dat als je van Adviseur in AdviZEUR verandert je direct moet stoppen. Immers je dient de organisatie en de mensen die daaraan gerelateerd zijn verder te brengen. In de eerste periode is het vaak inspiratie, hot items (hete lucht) en biedt het de leiding van een organisatie zuurstof. Echter in tweede instantie is dat maar de vraag.

Betaal de kuur (no cure no pay)

De belangrijkste reden dat er mijns inziens alleen betaald dient te worden voor de oplossing, verbetering of samen gestelde doel. En dan mag dat best fors zijn. Voorbeelden van organisaties waar je dit niet ziet liggen mijns inziens op het vlak van incassobureau’s, de interim managers of software dienstverleners die niet zelf de software maken maar reseller zijn. Daar verdienen ze aan de consultancy en activiteiten niet aan hetgeen ze daadwerkelijk toevoegen of verbeteren.

Mijns inziens dien je dus te zorgen voor een nieuw soort relatie tussen de zakelijk dienstverlener en de opdrachtgever. Een waarbij het resultaat centraal staat. Een organisatie die dat doet is MSCW. Meer informatie op MSCW.