Ga naar de inhoud

Ondernemerschap kun je (niet) leren!

Een dubbele stelling: ondernemerschap kun je (niet) leren! Immers de vraag komt of je ondernemerschap kunt leren? De Hogeschool Zuyd komt met een centrum voor ondernemerschap. Gericht op studenten en het beter benutten van de internationale kanten. Tijdens mijn studietijd waren er echter maar een paar ras ondernemers, zelfs een paar opportunisten, die er echt voor gegaan zijn. Zelf heb ik altijd gezegd: “liever een grote knecht dan kleine baas”. De reden dat ik daar van teruggekomen ben is dat ik grote mate met moeite van leiding had. Nog steeds overigens. Vrijheid (in ondernemerschap) is nog immer en belangrijk goed. Dat is dan ook de vraag of je als 20 jarige afgestudeerde met die vrijheid om kan gaan? Of je door vallen en opstaan ergens kunt komen? Ik ben er van overtuigd dat dit kan. De goede ondernemer echter die dit pad neemt wordt echter alleen groot als deze zichzelf de spiegel voor kan (blijven) houden. Zelfreflectie is dan de basis. In mijn beleving zijn dit de categorie geboren ondernemers. Die gaan ervoor.

 

De tweede categorie zijn de mensen die het ondernemerschap hebben geleerd. Is dat te leren, ik denk het niet, je hebt gewoon veel karakter eigenschappen zoals doorzettingsvermogen, verbeeldingsvermogen en ideevorming nodig. Wel kun je veel ervaring opdoen en er op latere leeftijd achter komen dat je iets meer wenst of het anders wilt. Dan heb je veel geleerd. Die leergang is noodzakelijkerwijs dan gekomen. Vaak zie je dat deze categorie de stap niet waagt daar het in een bepaalde comfort zone zit. De onzekerheid van de toekomst wint dan van de kans tot volledige vrijheid. Tja, de toetst over het doorzettingsvermogen groot genoeg is. Vaak is er wel een idee en mogelijk omgezet naar een basis concept. Maar het resultaat, de derde stap, blijft uit.

Zoals Otti (een inspirerend ondernemer) altijd in zijn presentaties altijd aangeeft zijn er drie essenties van ondernemen:

  • Doen – blijf niet hangen op de “waarom drempel”
  • Samenwerken – zoek de goeie mensen om je heen en deel. Dat zorgt voor substantiële groei
  • Creativiteit – denk dat je het bent en je ziet oplossingen. Verplaats je in de materie.
Kortom ondernemerschap is (niet) te leren! Je lef en daadkracht zijn bepalend. Heb je die wel dan kun je ver komen. Heb je die niet dan kun je alles willen leren, maar kom je er toch niet.
Een andere spreker en succesvol ondernemer Hennie van der Most heeft het altijd over drie soorten ondernemers:
  • Pioniers – de startende ondernemer.
  • Groeier – die begint met een klein bedrijf en maakt het (heel) groot.
  • Oppassers (de niet ondernemer) – degene die alles vanuit zekerheid wil doen en de status quo behoud.
Meer informatie is oom te vinden op: