Ga naar de inhoud

(Ont)wikkelen oftewel blootleggen

De basis van ontwikkelen is het blootleggen van de doelen, het potentieel en vooral de wens. Haal de wikkel eraf, bevrijdt van vooroordelen, blokkades en ik versus wij visie gaat het om het open staan voor leren. En dan nog het leren zelf…..want hoe leer en ontwikkel je jezelf?

HERHALING IS DE MEESTER DES LEREN

Alleen door veel te doen ontwikkel je. In eerste instantie door jezelf bloot te geven en te reflecteren op wat je (nog) niet kunt of doet. Ten tweede door je erin te trainen, te lezen, te spiegelen of anderzijds ontwikkelen. Dan toepassen en vooral veel herhalen. 10.000 keer om precies te zijn. Want dan wordt het je tweede natuur.

De visie is dan ook dat er gewerkt dient te worden met continue ontwikkeling van het Human Talent in een blended learning vorm. Alleen dan zijn de investeringen rendabel, van toepassing en gericht op de ontwikkeling van het individu. Zorg daarbij dat degene die zich (dient te) ontwikkelt het nut van de opleiding inziet. Dan is het resultaat sterker.

ÉÉN TRAINING IS GEEN TRAINING

In mijn visie is één training dan ook geen training. Het is hooguit een bewustwordingsproces. Goed als begin, niet om een duurzaam resultaat te verkrijgen. Tijd dus om verder te werken aan het duurzaam ontwikkelen van kennis, kunde en gedrag. En dat hoeft zelfs niet duur te zijn, alleen dient wel bewust georganiseerd te worden. In de war of talent, het behouden en verkrijgen van het goed potentieel is dat in de komende jaren dan ook de overlevingskans voor grote organisaties.