Ga naar de inhoud

Oude waarden

Als gast van het eerste “Nationale Payroll Congres” heb ik me zeer vermaakt. ’s Ochtends was namelijk een artikel verschenen van een vakbondslid dat aangaf dat “Payroll de rechten van de medewerker uitholt”. De stelling werd aangegaan dat de service en dienstverlening goed is maar dat een medewerker wel in dienst moest zijn bij een bedrijf. Er zou in zijn ogen geen toegevoegde waarde zijn van het overnemen van werkgeverschap. Met een strak gezicht vertelde hij dit ook nog op het congres. Zelfs tegenover sprekers die meer dan goede argumenten hadden werd aangegeven dat het niet goed was voor de medewerker en dat er toch echt genoeg flexibiliteit is. Knap van deze heer en ik waardeer oprecht zijn passie voor “de goede zaak”.

Wel zou ik willen roepen: “Wordt wakker”. Deze meneer loopt weg voor de realiteit. Blijft vast zitten in oude waarden. Ik hoorde eigenlijk iemand praten die vanuit de denkbeelden van de industriële tijdperk opkwam voor de arbeider in de logistiek en magazijn. Vacatures die nu vooral door medewerkers uit het oostblok gedaan worden, er zijn niet zoveel Nederlanders die dit kunnen of willen. Daarnaast zijn er mijns inziens twee trends te zien waaruit je de bescherming van de medewerker en benodigde flexibiliteit kunt halen.

Ten eerste de bescherming en toegevoegde waarde voor de medewerker. Mijn stelling is dat een Payroll bedrijf het per definitie beter doet dan de gemiddelde ondernemer. Reden? De ondernemer is niet op de hoogte van de regels, heeft er geen tijd en prioriteit voor.
Daar aan toegevoegd zijn de wensen van nieuwe beroepsbevolking anders. Men wil het liefste drie banen, met veel uitdagingen en afwisseling. Live time employment (een oude waarde) is al lang niet meer. Verder zien wij bijvoorbeeld dat een medewerker van bedrijf A naar B en verder gaat (zelf flexibel is), maar wel via het Payroll bedrijf verloond, een soort ZZP (leuke woordspeling Zelfstandige Zonder Pensioen die voorbij kwam) gedrag maar met een loondienst betrekking. Top toch, best of both ways. En goed georganiseerd, want de jonge medewerker in het doolhof van zelfstandigheid duwen zal niet leiden tot kwaliteit.
Natuurlijk ben ik het wel eens met de vakbond heer dat er geen verslechtering van arbeidsvoorwaarden mag zijn bij overgang naar een Payroll bedrijf of overgang van onderneming in het algemeen. Het Europese arrest waarin Albron en Heineken hierover aangesproken worden regelt dat toch al goed.

Ten tweede de marktpositie en de flexibiliteit. Inderdaad is Nederland het beste op het gebied van flexibele arbeidsmarkt. Daarom hebben we ook het laagste werkloosheidscijfer van Europa. Daar dragen de uitzendbureau’s en payroll bedrijven zeker aan mee. Dus goede werknemers omstandigheden, immers bij krapte op de markt worden de onderhandelbare voorwaarden beter.
Voorts moeten we in de internationale economische strijd wel voorop blijven werken. Als we kijken naar de snelheid en kwaliteit van arbeidspotentieel uit China, maar ook Amerika (die rechten de rug en gaan ervoor), dan moeten we zo flexibel mogelijk zijn en blijven. Dus doorgaan. Waar we over conjunctuur spraken gaan we in landen conjunctuur per jaar of zelfs maand zien. Dat kunnen de motoren van de Nederlandse samenleving, de ondernemingen en haar ondernemers, alleen maar bijhouden als je flexibele schillen inbouwt. Een must dus in onze concurrentie positie en kans op werk.

Ook zou ik de stelling aan wensen te gaan dat Payroll leidt tot verbetering van de omstandigheden van de Europese werknemer. Juist in de kleine bedrijven in Europa is er nog veel zwart werk, eigen ervaringen in België en Spanje daarin meegenomen. De Payroll branche kan de kleinere ondernemer helpen te ontzorgen. Maar zo denk ik ook dat het in Nederland is. Elke medewerker wordt keurig aangemeld en er wordt gezorgd voor een nette verloning, ziekte afhandeling en dergelijke.

Laten we de nieuwe waarden van de economische omstandigheden, de wensen van de jonge medewerker, onze concurrentiepositie op de wereldmarkt en lage werkloosheidsgraad als uitgangspunten nemen. Dan moeten we inderdaad voor de Payroll krachten training en ontwikkeling, maar ook goede arrangementen maken. Vanuit deze waarden komen we er gezamenlijk wel uit.

Kortom op het vraagstuk: Payroll, zorg of zegen. Inderdaad dan ga ik mee in de woorden van Ferdinand Grapperhaus (Advocaat en SER lid) spreker tijdens het debat. Payroll, zorg EN zegen.