Ga naar de inhoud

Paard als spiegel

Een tijd geleden mocht ik al een keer de ervaring hebben om te werken met paarden. Paarden in beweging te krijgen zonder dat je ze beteugeld is een kunst. Een kunst van voelen. Het paard is daarnaast een zeer mooie spiegel. Immers als jij het niet gelooft dan doet het paard het zeker niet.

Paard als spiegel

In de kennismaking met Linda Verdiesen van Bureau van Betekenis haalde zij er een paard bij. Of beter twee paardengezegd mocht ik een paard uitkiezen. Alleen de keuze tussen drie ruinen was al een proces. Nu is keuzes maken eenvoudig voor mij. Het is alleen de vraag waarop je dit doet? Voor mij was het de eerste connectie die te maken valt. Hoe voel je elkaar aan?

Daarna in de bak was er een simpele opdracht. Zet het paard in beweging en laat hem draven. Wat gebeurde er? Niets. Waarom? Achteraf heel logisch ik stuurde en trok. In  plaats van voelde en moedigde aan.

Twee stukken paard

Linda gaf me de uitleg. De voorzijde van het paard is gericht op de kudde aanvoerende merrie. De aanvoerder weet de richting en geeft de plekken aan waar naartoe. Het vertrouwen ligt bij haar. De achterzijde van het paard is gericht op de hengst die het hoogst in rang is. Deze is er voor de veiligheid en de snelheid. In geval van gevaar alarmeert deze en jaagt aan door te duwen. De kudde snelheid wordt door hem bepaald.

Toen ik dat begon te begrijpen heb ik niet anders gedaan dan mijn energie gericht op de achterzijde, namelijk de beweging en de snelheid. Eerst bleef ik naar het hoofd van het paard kijken, er gebeurde niets. Daarna de echte focus op de achterzijde, alleen maar kijken en voelend focussen. Warempel…..het lieve beest begon met lopen. Met een kleine aanmoediging zat de draf er ook zo in.

Nu kun je hier nog hele reflecties en ervaringen over schrijven. Dat doe ik niet. Ik beveel je gewoon aan om het te doen. Neem gerust contact op met me om de connectie met Bureau van Betekenis te leggen. Of om de management ontwikkeling te koppelen aan deze mooie reflectie.

Onderstaand een voorbeeld van de reflectie.