Ga naar de inhoud

Schade van feetback

Inderdaad er staat feetback in plaats van feedback. Waar een belangrijke leider in mijn netwerk altijd zegt dat leiders de feet back dienen te houden is het in teams schadelijk.

Feetback voor leiders

Leiders dienen vaker afstand te nemen en de groep de eigen realiteit in te laten zien. Als een leidinggevende naar me toe komt dat zijn team niet zelfstandig werkt dan stel ik één vraag: hoeveel antwoorden geef je? Vaak is het gedrag dat een leidinggevende er bovenop zit en altijd antwoord geeft de reden dat de medewerkers pro-actief gedrag thuis laten en lekker achterover leunen. Zie het als het verwennen van kinderen, als je ze alles geeft worden ze zo mogelijk nog hebberiger.

Met andere woorden leiders: blijf op afstand, keep your feet back. 

Feedback in teams

Wanneer er in teams echter geen feedback gegeven wordt dan is dat schadelijk. Als daar het gedrag van Feedbackfeetback, het niet uit-, aan- en afspreken aan de orde is dan groeit er niets of nauwelijks iets. Je ontneemt elkaar het leer potentieel en daagt de leidinggevende uit om met oplossingen en sturing te komen. De regie kun je als team verliezen en het beeld van de buitenwereld over het team zal vaak onplezierig zijn. Immers zonder feedback is er geen wrijving en zonder wrijving weinig energie en glans.

Let wel feedback hoort met respect gebracht te worden. Zie ook Feedback als Voeding.

Feedback lastig?

Inderdaad kan feedback lastig zijn. Er zijn twee zaken die ik je als tip kan geven. Allereerst doe het altijd vanuit de ik-persoon. Je hebt recht op je mening dus gebruik die vrije mening. Ten tweede stel een (scherpe) vraag. Met andere worden door te vragen laat je de ander inzien dat er iets te leren valt. Je gebruikt hierbij de kracht van het vertellen van de ander. Als je iemand anders iets denkt aan te leren door te vertellen leer je er zelf het meeste van. Kortom de ander leert door jou antwoord te geven.