Ga naar de inhoud

Scoren een doel?

Wat we veel zien is dat te graag willen scoren een beklemming veroorzaakt. In de sport dezer dagen een mooi fenomeen. Want Affelay in het Nederlands elftal komt twee keer voor de keeper, in de competitie schiet hij hem feilloos in, maar op het WK niet…..Ook de Rabobank renner Geesink, die aldus oud renner Armstrong, door stress in de ronde van Zwitserland zijn gele trui verloor. Kortom is scoren dan een doel?

In de flow komen hoor je sommige atleten of topsporters wel eens zeggen. Wat is die flow dan? Hoe ziet deze eruit? De komende dagen ga ik dat ervaren bij Anthony Robbins tijdens de “Unleash The Power Within” te Rome. We gaan met 25 mensen het beleven. Hoe kijkt een mensen als Robbins er tegenaan? Er komt een dag dat je het ziet…..je transformeert.

Toch denk ik dat met name resultaatgerichte mensen wel eens teleurgesteld raken in zichzelf. Bijvoorbeeld jong professionals in de Sales. Een doel meekrijgen is daarin makkelijk. Je doel niet halen teleurstellend en met name voor jezelf. De afgelopen jaren heb ik kennis mogen maken met drie van die professionals. Allemaal succesvol op hun manier. Alleen op welk moment? En hoe? De dag dat de flow behaald was. Flow* voert je mee, je vaart niet zelf. Je moet het laten gebeuren. Wanneer je te graag wilt kun je denken aan het beeld dat je de motor van je bootje aanzet, de stroming te hard is om tegenin te gaan en je vergeet de trossen los te gooien. Je komt geen steek vooruit. Laat je de motor uit, gooit de trossen los en laat de stroming het werk doen dan voert dit naar mooie plekken. Natuurlijk wel bewust van je omgeving, immers de watervallen en onheilspellende plekken moet je niet over het hoofd zien. Je bent deel van het geheel. In de Sales is dat precies hetzelfde. Kijk om je heen en zoek naar de begaanbare paden, neem niet de weg tegen de stroom in (de prijs discussie). Maak vrienden en kijk of je echt kunt helpen. Gebruik de oprechte interesse. Waar is een persoon die tegenover je zit echt in geïnteresseerd? En dat gaat niet over je eigen product of dienst. Zoek verbinding met diegene.

Zoals maandag 21 juni in de presentatie van Johan Bontje (Business Spiritualiteit en natuurlijk leiderschap), die ik bij mocht wonen, naar voren kwam:

Aandacht => Energie => Groei

Daaruit lerend is de tip dat mensen die te hard wensen te scoren eerst aandacht moeten geven. Immers als je begint bij groei vergeet je energie en aandacht. Aandacht voor de omgeving, het team, het samenspel en vooral de kwaliteiten en talenten van zichzelf. De (positieve) energie, in mijn ogen de flow, ontstaat dan vanzelf. Wanneer je veel geeft krijg je veel terug is er zo één. Geef aandacht en energie en de groei van je bedrijf, je doelstelling als werknemer of jezelf als persoon komt door de synchroniciteit die er bestaat aanwaaien.

Kortom, scoren een doel? Scoren is geen doel, maar een doel halen is wel een score.

* Flow refereert aan een mentale toestand waarin een persoon volledig opgaat in zijn of haar bezigheden. Flow wordt gekenmerkt door op de betreffende acties gerichte energie en activiteit, volledige betrokkenheid daarbij, alsmede het feit dat men de activiteiten succesvol uitvoert. Belangrijkste theoreticus achter dit concept is de Amerikaanse psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi.

Flow is een belangrijk concept in de zogenoemde positieve psychologie, waarvan Csiksentmihalyi (naast Martin Seligman) de belangrijkste proponent is. Flow wordt zo genoemd omdat enkele personen die door Csiksentmihalyi werden geïnterviewd voor zijn in 1975 verschenen boek over flow het bij wijze van metafoor hadden over een “stroom die hen meevoerde”. In die zin is de term “flow” niet gerelateerd aan de uitdrukking “go with the flow”, die betekent dat men zich conformeert aan hetgeen anderen doen.

Volgens Csiksentmihalyi kan het gevoel van flow gekenmerkt worden door tenminste een aantal van de volgende acht kenmerken:

  • Men heeft een duidelijk doel;
  • Concentratie en doelgerichtheid;
  • Verlies van zelfbewustzijn: men gaat volledig op in de activiteit en vergeet zichzelf;
  • Verlies van tijdsbesef: de tijd vliegt voorbij;
  • Directe feedback: succes en falen ten aanzien van de activiteit zijn onmiddellijk duidelijk, zodat men daarop het eigen handelen direct kan aanpassen;
  • Evenwicht tussen de eigen vaardigheid en de uit te voeren activiteit: de bezigheden zijn nét niet te moeilijk, maar wel heel uitdagend;
  • Een gevoel van persoonlijke controle over de situatie of activiteit;
  • De activiteit is intrinsiek belonend, bijvoorbeeld erg leuk.