Ga naar de inhoud

Speel op de bal, niet op de man.

Het is zo makkelijk om iemand in je organisatie neer te halen, af te kraken of te veronderstellen dat iemand de verkeerde intenties heeft. Dan speel je op de man (waar man staat wordt natuurlijk ook vrouw bedoeld). In een omgeving waar een mensgerichte cultuur heerst zul je dat veel zien. Het is alleen zo laf om als kudde dan de ene persoon de schuld van alles te geven. Zelfs in het professionele sporten krijg je geel dan wel rood als je in plaats van de bal de man speelt. Wat is de reden dat we dat in het bedrijfsleven niet doen?

De eerste reden is dat ego’s boven resultaten gesteld worden. Ja, inderdaad kun je met het verleden omgaan dat een ander neergelegd heeft. Dan is het een kunst om er iets mee te doen en resultaten te boeken. In het voetbal heet dat het gat van de ander dichtlopen, maar wel een team blijven. De ego’s (zogenoemde sterspelertjes) zijn daar te goed voor en richten zich op de fout maker en geven een ander de schuld van het tegen doelpunt. Ze zullen zichzelf nooit een gele kaart geven voor dit gedrag. De echte godenzonen staan er voor het team en tonen empathie voor de fout. Die zeggen niet dat ze zelf gescoord hebben, maar dat het voor het team was.

Een andere reden is dat het verbloemen van de eigen (beperkte) competenties met zich mee brengt. Wanneer je een rookgordijn opwerpt, vooral doordat je een ander de schuld geeft, wordt je zelf niet op de weegschaal gelegd. Je eigen onvolkomenheden komen niet bovendrijven. Zeker in grote organisaties een middel om in de luwte te blijven staan. Het afrekenen zorgt er dan voor dat je de “ratrace”  verliest. Je komt uit de gratie. Dus speel je om de andere man, om zelf de bal te veroveren. Echter er staat altijd een laatste man, die je wel eens voor je score neer kan halen. Of iemand die van achterop komt en sneller is. Een cultuur van achterom kijken ontstaat dan.

Wat doe je dan wel? En wat zou je er als leiding van een organisatie aan moeten doen? Heel simpel in mijn ogen:

  • Spreek vanuit resultaten
  • Focus op de talenten
  • Wees een team

Spreken vanuit resultaten is moeilijk soms. Want welke resultaten haalt een staff functionaris? Nu ook daar zijn meetbare zaken in op te nemen. Vergelijk het wederom met een voetbalteam. De achterhoede kun je meten door te tellen hoeveel ballen er tot de keeper zijn gekomen. Dat geldt ook voor de financiële afdeling die het debiteurbeheer of crediteur verwerking binnen bepaalde termijnen dient te voldoen. We (juist in team woorden) hebben slecht gespeeld maar zijn wel kampioen.

Wanneer we focussen op talenten in plaats van op onvolkomenheden dan zijn we bezig met een positieve groei en het brengen van flow. We bouwen positief aan de organisatie, we spelen op de bal, doordat de mensen de ruimte krijgen om te spelen en te ballen. Dat werkt doordat er energie vrij komt en mensen het naar de zin hebben.

De derde en laatste wees een team. Je hebt gekozen voor mensen en die maken allemaal fouten. Maar je gaat samen de wedstrijd aan en verliest of wint hem samen. Er zijn weinig individuele teamleden die een team alleen kunnen dragen. Als de wedstrijd dan verloren wordt. Neem het verlies samen en ga niet op één teamlid zitten fitten. Dan is er maar één resultaat: het team valt volledig uit elkaar en de medestander wordt je tegenstander.