Ga naar de inhoud

Stractisch

Wat is nog strategie? Immers aan de ondernemershorizon staan niet altijd heldere beelden. De toekomst voor zijn is moeilijker en moeilijker in een veranderende wereld. Wanneer zie je het als leider goed? Een strategie ontwikkelen met de scope van een periode van 1 tot 3 jaar is dus meer en meer de mogelijkheid.

Stractisch dus. Namelijk je strategie steeds sneller uitvoeren en inzetten. Inspelen op het huidige beeld en feitelijke omstandigheid. Het betekent dat een stractische leider over nieuwe eigenschappen dient te beschikken. Eigenschappen zoals flexibiliteit om in te spelen op continue marktveranderingen, feitelijke omstandigheden en menselijke invloeden. En ook snel kunnen handelen. Duidelijk zichtbaar in deze periode is dat stilstand achteruitgang is. Wie vergeet voor te blijven zal niet eens bijblijven. Die loopt continu achter de feiten aan. Immers klanten vragen steeds nieuwe zaken.

Daarnaast dient de focus gericht te zijn op toegevoegde waarde leveren als leider, team en zodoende als bedrijf. Juist in de stractische visie dient de toegevoegde waarde opgesloten te liggen. Dus welke waarde voeg je toe op korte termijn? Hoe zit het met je visie? Waar kun je mensen in mee nemen? De stip aan de horizon te zetten?