Ga naar de inhoud

Verplaats eens (in) een ander…..

Verplaatsen implicieert een andere plek geven maar ook in iemands denken inleven. Als je er langer over nadenkt is dat een uniek iets. Hoe vaak verplaatsen mensen zich nog in iemand anders? Zou gastvrijheid niet het ultime verplaatsen moeten zijn? En iets of iemand een andere plek geven. Een andere plek laten zien.

Er langer over nadenkend betekent het in ieder geval door de inzet van middelen mensen kennis, kunde, vaardigheden of inzicht geven. Iemand heeft zaken dan een andere plek gegeven. Een voorbeeld is een training Time Management. Door bewustzijn te bewerkstelligen zorg je ervoor dat de deelnemer meer en meer inzicht krijgt in de eigen tijd. Niet zozeer direct alles van plaats verandert, meer zorgt dat deze weet hoe het anders kan. Wanneer je wilt zorgen dat iemand iets leert dien je te kijken waar iemand nu staat. Een basis gegeven. Daarvoor kun je niet anders dan de ander eerst leren kennen, dieper op de persoon in gaan, dus verplaatsen.

Verplaatsen in een ander, ook wel door direct mensen uit mijn omgeving oprechte interesse genoemd, kan alleen als je zelf open staat en met twee benen in het leven staat. Je eigen basis ontwikkeling dient sterk te zijn, je omgeving goed. Anders ben je me jezelf bezig en projecteer je dit op de ander. Met andere woorden, laat zelf alles los en verplaats je in de ander. Vraag, reflecteer, vraag, vraag door en vraag nogmaals. Iedereen kent de theorie, als je 80% aan het woord bent voel je je verstaan. Als je oprechte interesse hebt laat je de andere praten.

Weet je als manager, ondernemer of hr professional echt wat je mensen wensen? Hoe je ze behoud en laat groeien? Leuk om eens te sparren over het verplaatsen van jezelf of mensen? Laat het maar weten.