Ga naar de inhoud

Vertrouwen

Stephen M.R. Covey, dus junior, was in Nederland. De oude Covey had besloten niet meer te komen. Tijdens dit programma naast Covey met presentator Rick Nieman, Ali B.. Jan Kuipers, Gabriël Anthonio, Louis van Gaal en Remco Claassen werd er natuurlijk veel gesproken over VERTROUWEN. Wat is het vertrouwen en wat is de reden dat het zo belangrijk is?

“Trust is an economic driver”

Een economische drijver in plaats van een sociaal fenomeen. In alle voorbeelden zien we dat wanneer het vertrouwen naar beneden gaat de snelheid daalt en de kosten stijgen. Een simpele rekensom. Hoe zorg je er dan wel voor om dit voor elkaar te krijgen? Hoe zorg je dat de “drive” gestalte krijgt en het vertrouwen toeneemt. Vertrouwen komt te voet maar gaat te paard. Hoe goed te vertrouwen ben jezelf? Of zijn er mensen die je juist in een diskrediet wensen te brengen? Vaak zie je dit als er “politiek en machtsvertoon” komt kijken. Dan wordt het vertrouwen aangetast en gaat de snelheid uit het werk. Is dat niet te zien bij grote bedrijven? En natuurlijk de overheid? Werk aan vertrouwen binnen een team en de snelheid gaat omhoog.

“Trust a competence of leadership needed today”

Juist in deze tijden moet je “creditable” zijn. Kredietwaardig, niet op de bank, daar lukt het natuurlijk maar beperkt, juist als het gaat om vertrouwen. Vertrouwen is de nieuwe “currency”. De reden? Simpel: alles is te vinden alles is doordringbaar, dan moet je een reputatie en werkwijze ten toon spreiden die vertrouwen geeft maar vooral te vertrouwen is. De leider van vandaag moet de kwaliteiten beschikken om vertrouwen te laten groeien, behouden, herstellen met alle betrokkenen. Naast aandeelhouder vertrouwen heb je zeer zeker te maken met medewerkers vertrouwen. Waarom meten we nog altijd medewerker tevredenheid als we weten dat vertrouwen de tevredenheid grootscheeps beïnvloed? Daarom zou ik alle leiders oproepen een rondje vertrouwen te doen. Een mooi voorbeeld werd gegeven aan de hand van de directeur van ING Direct die alle medewerkers na een jaar om een evaluatie vroeg. Naast het feit dat alleen deze vraag al zorgt voor het feit dat je open staat en vertrouwen wenst te bewerkstelligen is het natuurlijk een waarheid dat leiders zich alleen maar afvragen wat de aandeelhouders wensen. Een groot verschil tussen een beursgenoteerd bedrijf en een onderneming waar de aandeelhouder en eigenaar één zijn. Die laatste is met de belangrijkste waarde bezig: zijn of haar mensen.

Ook als het gaat om je klanten (relaties zoals wij dat noemen) is vertrouwen een belangrijke. Want als men je vertrouwt wordt iemand fan van je. En fans zorgen voor gratis promotie. Denk maar aan de bedrijven zoals T-Mobile als die door de social media even door het slijk gehaald worden. Niet voor niets wordt het consumenten vertrouwen in economische zin steeds meer een graadmeter. Stephen M.R. Covey zou er direct voor pleiten zo deed hij ook. Een leuk voorbeeld over hoe bedrijven hierop in willen spelen, je zult inderdaad maar een bank zijn.

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=u-_wLkSdfBg[/tube]

Kortom vertrouwen als basis. De snelheid van vertrouwen ligt opgesloten in de formule:

  • Vertrouwen ↑ = Snelheid ↑ + Kosten ↓
  • Vertrouwen ↓ = Snelheid ↑ + Kosten ↑

Wanneer werk je zelf aan vertrouwen, je team vertrouwen, organisatie vertrouwen, markt vertrouwen en maatschappelijk vertrouwen?