Ga naar de inhoud

Voetafdruk van de manager

We spreken vaak over de ecologische “footprint” die we achterlaten op deze aarde. Het gaat er dan om wat we verbruiken en welke “troep” we nalaten voor de volgende generaties. Ook in organisaties worden voetafdrukken achter gelaten. Vraag je maar eens af  wat de sociale (voet)afdruk is die een manager achterlaat? Welke positieve maar zeker ook negatieve invloed heeft deze op een medewerker? Wat laat het achter in de organisatie? Zijn dat wel te herstellen littekens? Belasten we de volgende generatie medewerkers of leiding er niet mee?

Ook in de organisaties waar we dagelijks in rondlopen zie je dit. En er wordt zelfs vanuit overheidswegen of aanpalende organisaties zoals vakbonden aan meegedaan. Bedenk bijvoorbeeld dat organisaties die examens voor bijvoorbeeld leermeesters (leidinggevende die de nieuwe generatie begeleiden in hun leerproces in een bedrijf) afnemen een marktwerking dienen te hebben. Wat gebeurd er dan? De marktpartijen schermen met slagingspercentages en er ontstaan coalities tussen trainingsorganisaties en “commerciële” examen instituten. Resultaat: de kwaliteit van de leermeester holt achteruit. En dan zitten in de besturen van de organisaties die dit bepalen allemaal bestuurders die het belang van goede opleiding zouden dienen te onderschrijven.

Maar ook op andere plekken zie je de voetafdruk achter gelaten worden. Denk bijvoorbeeld aan grote organisaties waar bij het aantreden van de nieuwe CEO een nieuwe strategische lijn uitgezet wordt. En al het personeel moet mee. Ook al zijn dit er tienduizenden. De kosten die gemoeid zijn met de interne campagne zouden beter aan de winst toegevoegd kunnen worden of aan innovatie. Nee zelfs daar moet een manager of leiding zijn stempel drukken. Doodzonde. Kijk liever naar innovatie van processen en diensten.

Gelukkig zijn er medestanders en wordt er in de gastvrijheid iets aan gedaan. Zo sprak ik met Bob Schut van SVH over de zaken rondom het leermeesterschap. In een open gesprek kwamen tot een mooie gedeelde passie: laten we de manager in de horeca beter maken, dat komt personeel, de branche en dus de gast volledig ten goede. Vergeet daarbij niet naar andere branches te kijken. Overal is de voetafdruk zichtbaar.