Ga naar de inhoud

Wanneer ben je een blogger?

Op sites en in social media zie je steeds meer mensen die zeggen dat ze blogger zijn. Wanneer ben je een blogger? Als je wordpress bloggersimpelwegeen blog bijhoudt? Of als je ook iets te vertellen hebt? In een leuk gesprek met een “to be” ondernemer kwam ook de blog ter spraken. Daarin werd direct mijn aandacht getroffen door twee bezwaren, namelijk ik kan niet schrijven en het moet wel ergens over gaan. Beide punten vraag ik me af of dit wel zo is?

Allereerst denken, beleven, meemaken en waarnemen kan iedereen. Hoe je er een verhaal van maakt is aan jezelf. Dat je het kunt? Wel degelijk. Immers je kunt toch ook een verhaal vertellen op een verjaardag. Of het er toe doet is een tweede. Dat bepaal je zelf niet maar de lezer.

Voor mij betekent de blog dus ik:

  • mijn gedachten en ervaringen deel
  • (hopelijk) andere inspireer
  • iets achterlaat (wie schrijft die blijft)

Blogger

Ben ik daarmee een blogger? Volgens de terminologie wel, immers de auteur van een blog wordt blogger genoemd. Om te zeggen dat ik een blogger ben gaat me iets te ver. Het is meer het dagboek bijhouden van leuke, interessante, verbazende zaken die bezighouden. Het delen is daarbij een leuk geheel. Je kunt er een dialoog over voeren.

Kan ik schrijven? Ik weet het niet. Dat is aan u als lezer om te beoordelen. Dat het tekstueel niet klopt dat kan heel goed, dat zou mijn leraar Nederlands van het VWO direct beamen. Die vond dat ik niet kon schrijven, althans niet volgens de standaarden die daar gehanteerd werden. Voor mij is het voldoende als het over komt (leesbaar is). Zie ook mijn blog over spel fout of spelfout.