Ga naar de inhoud

Wendbaarheid versus flexibiliteit

Is wendbaarheid hetzelfde als flexibiliteit? Wat is de reden dat organisaties juist nu wendbaar dienen te zijn? Hoe regel je dan de flexibiliteit?

Wendbaar niet hetzelfde als flexibel

Je hebt flexibiliteit als organisatie nodig om wendbaar te kunnen zijn. Wendbaarheid richt zich om afstemming op de markt, waar flexibiliteit zich richt op het aanpassingsvermogen van de organisatie. Flexibilisering heeft dan ook drie zaken die in de organisatie aanwezig dienen te zijn:

  • Minimale order – productie – leveringstijd.
  • Lage vaste kosten, gekoppeld aan flexibele en variabele kosten.
  • Een flexibel personeelsbestand zowel in aantal als inzetbaarheid.

Wanneer we kijken naar minimale order-productie-levertijd, dan is in deze tijd het zaak dat dit echt minimaal is. Anders komen er of andere leveranciers voorbij of andere alternatieven doordat de ontwikkeling van zaken snel gaat. De trend van reshoring, terughalen van de offshoring (uitbesteden naar vere landen), is daarin een voorbeeld. Het duurt gewoon te lang om iets 8 weken te verschepen. En inmiddels zijn de loonkosten niet meer zo onderscheidend.

Lage vaste kosten is noodzakelijk om de kostenpatronen te koppelen aan de steeds grilligere omzetpatronen. Wanneer je vaste kosten hoog zijn dan betekent het dat je altijd orders en omzet nodig hebt van een bepaald hoog niveau. Te hoge huur, afschrijvingskosten of vaste lasten zorgen voor te hoge last en break-even punt.

Direct gekoppeld aan de vaste kosten is een flexibel personeelsbestand in aantallen, maar vooral inzetbaarheid is daarbij een noodzaak. Zorg ervoor dat je de mensen dat ook meegeeft. En vooral dat de inzetbaarheid ook daadwerkelijk te doen is. Juist nu zien we door de huidige arbeidsmarkt omstandigheden dat mensen ook duidelijk hebben dat ze er voor dienen te gaan. Dus de toegevoegde waarde dienen te tonen. De bereidheid tot flexibele inzetbaarheid neemt toe.

Toch kun je alles flexibel inrichten en toch niet aansluiten of succesvol zijn. Hoe komt dat dan?

Wendbaarheid het antwoord

In de huidige tijd gaat het niet over de flexibiliteit alleen. Het is een belangrijke voorwaarde. Het gaat om wendbaarheid. Het onderscheid tussen flexibiliteit en wendbaarheid is mijns inziens het verschil tussen intern gericht zijn of extern. Wendbaarheid richt zich om de externe factoren. Denk aan (structurele) veranderingen in de vraag of tijdelijk veranderende behoefte van de klant. Ook hebben we het over de juiste aansluiting bij de (toekomstige) wensen.

Daarmee is wendbaarheid de sleutel geworden tot succes. Immers als je de marktgerichtheid verbeterd, betekent het dat je meer afstemt en het geld dat je investeert ook daadwerkelijk binnenkomt. Je dient met de richting van de markt mee te bewegen of als je ziet waar die naartoe gaat het voor te blijven.

Duidelijk dus dat wendbaarheid niet hetzelfde is als flexibiliteit. Dat flexibiliteit wel nodig is om wendbaar te kunnen zijn. Een organisatie die daar veel over weet en organisaties verder bij helpt is MSCW. Lees meer op de site van MSCW.