Ga naar de inhoud

YHIM: Snelheid en richting

Nu wordt mij weleens verweten dat ik te snel wens te gaan. Inderdaad heb ik een rappe manier van denken en wat ik nu bedenk wil ik straks al geregeld hebben. Hiermee loop je vaak voor de troepen uit. Op zich geen slechte eigenschap, iemand moet het voortouw nemen. Echter een dergelijke rol betekent dat je niet altijd weet wat er achter je gebeurd. Het is dan tijd om stil te staan.

Snelheid

De snelheid dient wel aangepast te worden aan het tempo van de groep of de mensen binnen een bedrijf. Immers anders loop jij zelf 10 kilometer voor en verliest de verbinding met de groep. Uiteindelijk loop je dan volledig alleen. Hetgeen niet de bedoeling is. Alleen kom je wel ergens sneller, maar samen kom je verder.

Overigens traagheid is een eigenschap die ik niet zo goed kan dulden. Dus wordt ik onrustig als ik denk dat het traag gaat. Wat voor mij traag is, is echter voor andere misschien wel heel snel. Zeker als je dit vanuit Insights Discovery en voorkeursstijl bekijkt. Tijd dus om je snelheid aan te passen aan de groep.

Richting

Een andere belangrijke is richting. Het doel zo je wenst. Laatst had ik het er met een collega over die aangaf dat een team wel degelijk in beweging is. Juist dat klopte. Waarom was ik dan nog immer ongedurige en aan de kar aan het trekken? Later had ik het door: beweging is leuk, alleen beweging zonder de juiste richting leidt tot minder resultaat. Dan kan ik gaan duwen en trekken. Dat kan gepercipieerd worden als (te) snel willen. Of overkomen als drammerigheid. Inmiddels heb ik geleerd dat als je je snelheid aanpast en uitlegt wat de doelen waren dat de richting en snelheid weer gaan lopen zoals de groep dat wenst.

Simpele actie die we samen uitgevoerd hebben is de drie doelstellingen van de organisatie naar boven gehaald. Doelstellingen die door het team zelf zijn geformuleerd.

Deze week

Met dit leerpunt ga ik deze week dan ook direct aan de slag. De teams die ik mag begeleiden ga ik de vraag stellen wat het doel is en op welke wijze ze er denken te komen. Met andere woorden wat is de snelheid en richting? Als we dat weten kunnen we het monitoren.

*YHIM staat voor “Yes, Het Is Maandag” en wordt op maandagochtend gepubliceerd. Daarmee als doel hebbende dat je elke week een nieuw doel, een nieuwe kans of eigen initiatief kunt ontplooien.