Meteen naar de inhoud

Ziekte bestaat niet, gedeeltelijk niet werkend wel

Nu zult u direct zeggen, ziekte bestaat wel…natuurlijk eens. Toch draaien we het graag om. Want je kunt bezien wat je niet meer kunt, maar interessanter is om te zien wat je nog wel allemaal kunt. Immers je been breken betekent als je loopgips hebt dat je wel op een stoel aardappels kunt schillen of bureauwerk kunt doen. Met andere woorden: slechts gedeeltelijk niet je werk uit kunt voeren.

In dit kader is een verzuiminterventiebedrijf alsmede ook interventiemiddelen belangrijk om van bewust te zijn. Wat betekent dit? Een belangrijk advies is om eens te kijken naar een verzuimbedrijf dat meer let op de medewerker en niet direct een arts inschakelt. De zogenoemde arbeidsdeskundige doen dan het werk. Zoals het woord en de functie al zegt, iemand die kijkt naar het werk en niet naar de ziekte. Een arts, kundig en zeker, maar gericht op zoeken naar ziekte en niet kijkend naar alle goed functionerende zaken. Dus het half lege deel van het glas, in plaats van het half volle deel wordt dan benadrukt.

Daarnaast is het zinvol om ook de wijze van inzetten van middelen onder de loep te nemen. Een onderzoek bij Hema met electronische manier van ziekmelden, daaraan gekoppeld een systeem met vragen, heeft geleid tot een daling van 50% van het ziekteverzuim in een jaar. Een vorse omvang in daling dus. Wat zegt dat? Het geeft aan dat de drempel door het verplicht invullen van de vragenlijst, als toevoeging op de ziekmelding aan de direct leidinggevende, leidt tot de daling. Het dossier blijft volledig privé, het wordt ingezien door de arbodienst. Echter is het geen medisch dossier in de zin dat een arts dit vraagt. Daarom kan het via internet.

De toegevoegde waarde is daarnaast dat een persoon ook een snellere analyse van de klachten krijgt. Soms kan daardoor de arts overgeslagen worden en de klacht verholpen worden door een specialist. Een tijdsbesparing natuurlijk. Er “kort” bovenop zitten is per definitie een zaak van lager verzuim. Het personeel krijgt direct aandacht, goed ook voor alle regelgeving en het imago als werkgever. In eerste instantie schrikt het personeel als de eerste dag direct een “controle” komt. Noem dat dan ook liever een arbeidsdeskundige analyse. Deze komt kijken wat er voor nodig is om de persoon weer beschikbaar te krijgen voor werk.

Kortom, aandacht en inzet van de juiste middelen voorkomt ziekt en indentificeerd de gebieden van werk die mogelijk zijn.