Meteen naar de inhoud

Conflict vermijdende organisatie

Wat kun je verwachten van mensen binnen een organisatie die conflict vermijdend is? Een organisatie die vanwege het werken met publieke gelden alles borgt met contracten en procedures? Ook een organisatie die onder druk staat daar het noodzakelijk is het bestaansrecht te tonen?

Conflict vermijdende organisatie

Een conflict vermijdende organisatie kenmerkt zich door harmonieus te werken. Veelal afwachtend (reactie) en rekening houdend met alle meningen en gericht op democratische besluitvorming. Een organisatie waarbij pro-actief werken, servicegerichtheid en innovatie een gebrek is. De organisatie doet het goede en met zorg. Het beschikt niet over de daadkracht om de kop boven het maaiveld uit te steken. Het is dan ook te verwachten dat de mensen zich verschuilen achter het proces, de regels en het beleid. Erger nog dat ze aangeven dat er niets mogelijk is binnen de rigide hiërarchie.

Een grote uitdaging als er van je organisatie nu verwacht wordt dat ze transparant, efficiënt en klantgericht gaat werken.

Koers aanpassen

Een verandering van de cultuur is lastig, dat gaat met kleine stappen. Als leidinggevende van een afdeling is het dan zaak de koers aan te passen en langzaam de koers te gaan varen die passend is bij de nieuwe werkelijkheid. Het is tijd de reden van het bestaan, de kernwaarden en de manier van werken te herijken.

Het betekent ook bewust making van de medewerkers. Een zeer lastige klus. Immers een organisatie die conflict vermijdend is heeft ook nooit eerder afgerekend. De medewerkers zijn er van overtuigd dat ze een goede service leveren, immers ze zijn zo druk. Wat dien je als leidinggevende dan te doen?

Drie zaken zijn er in mijn ogen nodig:

  • Maak de doelen helder;
  • Ken de talenten van het team en zet ze op de juiste plaats in;
  • Vraag het passende gedrag;

De doelen helder maken is nodig om ook af te kunnen rekenen als het nieuwe doel niet behaald wordt. Immers afrekenen zonder meetlat is onmogelijk. Maak de meetlat.
Door de talenten te kennen van het team kun je die op de juiste wijze inzetten. Doe dit ook. Vaak wordt talent overschaduwd door het talent dat het meeste aanwezig is. In dit geval de voorkeur en kracht om de harmonie te bewaren.

Hoe je dit doet? Door te herhalen, keer op keer, op keer, op keer.