Meteen naar de inhoud

Leadership

Wat is Leadership? Hoe komt goed leiderschap tot stand? Waarom is het nodig? Vragen die eenvoudig gesteld zijn. Het antwoord duurt echter langer.

Leadership

Ik kies hier bewust voor het Engelse woord. Leadership of leading the ship. Inderdaad met bemanning, rangen en standen. Een hiërarchie. Als ook een afgebakend geheel zoals een organisatie. Een schip dat in rustig vaarwater komt of in meer ruige omgeving.

Wat is de rol van de leider, de CEO? Is deze het boegbeeld (zie ook CEO is geen boegbeeld)? Wat wordt er van de leider verwacht om het schip zo goed mogelijk te leiden?

Leiderschap gaat in mijn beeld om drie zaken:

  • Organisatie vanuit drie onderdelen: Sales, Operationeel en Financieel;
  • Interactie vanuit de mensen;
  • Koers vanuit een visie;

Leiderschap zorgt voor een balans tussen een kwalitatieve operationele uitvoering. Eigenlijk is dat niets anders dan nakomen wat er door verkoop beloofd is met een juiste marge voor het nakomen van vaste kosten. Daarnaast is het zorgen dat er voldoende klanten of afnemers zijn. Hiervoor dient een goede sales en marketing organisatie te staan. Wanneer alles dan ook financieel kloppend is betekent het een gebalanceerde organisatie. Als kapitein op een schip dien je alle onderdelen te kennen en te weten wat er speelt om in geval van ruig weer aan de juiste knoppen te kunnen draaien.

De interactie vanuit de mensen is de volgende. Vaak wordt dat empathisch genoemd. Echter gaat het meer om verbinden en afstemmen. Iedere persoon heeft gewoon een andere aanpak nodig. Die interactie maakt dat mensen groeien en excelleren. Als kapitein heb je een band met de mensen nodig. Op het moment dat er iets gebeurd dien je vertrouwen bij de mensen te hebben. Dat kan alleen als je in de rustige periode vanuit de mensen hebt gecommuniceerd.

Het derde aspect is het op koers houden en krijgen van de het schip. Dat doe je door goed te luisteren naar de ideeën om je heen. Als kapitein betekent dit luisteren naar de vernieuwers en de nieuwe ideeën toetsen bij de mensen die er mee dienen te werken. Als de koers oostelijk dient te gaan en 1200 km is. Dan is het zaak te weten of het schip het kan halen met de aanwezige middelen. Dus stem vernieuwing af met de operatie en vraag naar meningen over het idee.

Het leiden van het schip betekent dus een combinatie van organisatie vermogen, afstemming en koersgerichtheid.