Ga naar de inhoud
Leercultuur

Ontwikkel de leercultuur

Wanneer je een lerende organisatie wenst dien je te werken aan de leeromgeving. Onderdeel van de leeromgeving is de leercultuur. Naast de leerhouding en het leermeesterschap. Over de laatste twee meer in de volgende twee berichten.

Ontwikkel de leercultuur

Bekijk de leercultuur van je organisatie als het leren fietsen van een kind. Paul J. van Loon schreef er al leeromgevingover in zijn boek “Echter kerels doen het anders”. Wanneer we een kind leren fietsen lopen we er als ouders uren naast als de zijwieltjes eraf zijn, totdat het kind het kan. We moedigen aan als het valt en troosten. We beginnen dan opnieuw. In lerende organisaties gaat dat op dezelfde manier.

De praktijk is helaas anders. Wanneer een ambitieuze medewerker een vervolg stap wenst te maken, die mogelijk net iets te ver ligt dan raden we het af. Of nadat deze medewerker terug blijft komen, zeggen we ga het maar doen. Zonder dat we erbij lopen. En roepen als de medewerker faalt: ‘zie je wel je kunt het niet’.

Eigenlijk zou in iedere omgeving de mogelijkheid tot lerende fouten dienen te zijn. Immers je leert meer van het doen dan ernaar te kijken. Dat vraagt een cultuur die open is, leren aanmoedigt en support biedt als iemand wenst te experimenteren. Een applaus wanneer er een fout gemaakt wordt.

De leercultuur bestaat daarbij uit:

  • Norm vanuit de leiding dat experimenteren, pilots en gewoon doen en achteraf sorry zeggen gehanteerd wordt.
  • Waarden dat leren aangemoedigd wordt, fouten mogen en persoonlijke groei aangemoedigd wordt.

Toets uw eigen organisatie daar eens aan. Welke normen en waarden, dus de leercultuur houden jullie erop na?

* De leeromgeving, leercultuur, leerhouding en leermeesterschap is een vierluik van blogs waarin het bouwen aan lerende en flexibele organisaties belicht wordt. Als professional spar ik graag met organisaties hierover. Het persoonlijke geloof is dat continu leren en intern leermeesterschap de basis is voor ontwikkeling. Het inhuren van trainers dient tot een betere leeromgeving leiden in plaats van het inzetten van training als middel.