Ga naar de inhoud
leeromgeving

Ontwikkel de leeromgeving

In het kader van ontwikkelen van mensen en organisaties gaat het om de leeromgeving. Een omgeving die gekenmerkt wordt door drie onderdelen. In de komende drie blogs worden deze nader benoemd. Graag neem ik je eerst mee in het overzicht.

Ontwikkel de leeromgeving

In de visie op ontwikkelen van organisaties is het noodzakelijk dat er een goede leeromgeving is. Alleen dan ontstaat een flexibele en lerende onderneming. Immers de medewerkers zijn in staat om in geval van leeromgevingvraagstukken gezamenlijk de oplossing te zoeken. Daarnaast zijn de medewerkers continu bezig met de eigen ontwikkeling.

De leeromgeving bestaat uit:

  • Leercultuur
  • Leerhouding
  • Leermeesterschap

In de komende blogs wordt hier dieper op ingegaan. Dus blijf het volgen.

Hoe verkrijg je de goede leeromgeving?

Het eerste dat je dient te doen om de leeromgeving daadwerkelijk tot bloei te laten komen is er een plan voor maken. Met andere woorden welke leercultuur is er nu? Wat is de leerhouding van je medewerkers? En op welke wijze wordt leermeesterschap ingezet? Dat laatste door trainingen van externe enerzijds. Belangrijker nodig door begeleiding en coaching intern anderzijds.

Een goede nulmeting en visie op ontwikkeling van je mensen is dus de basis van het geheel. Spar hierover met mensen die al eerder lerende organisaties hebben neergezet. Het geheim zul je merken zit in het hebben van een goed beeld van hoe je het zou wensen te hebben. Vergelijk het met het kiezen van de school voor je kinderen, dan denk je ook na over hetgeen het beste zou zijn. Hoe vaak kies je een school of opleiding voor je medewerkers? Wat zijn de criteria en wanneer gaan ze naar school?

* De leeromgeving, leercultuur, leerhouding en leermeesterschap is een vierluik van blogs waarin het bouwen aan lerende en flexibele organisaties belicht wordt. Als professional spar ik graag met organisaties hierover. Het persoonlijke geloof is dat continu leren en intern leermeesterschap de basis is voor ontwikkeling. Het inhuren van trainers dient tot een betere leeromgeving leiden in plaats van het inzetten van training als middel.