Ga naar de inhoud

Trends op de arbeidsmarkt

Welke trends zien we? Waar gaat het goed? Waar loopt het mis? Trends waar ondernemers zich op dienen te richten, rekening mee dienen te houden en vooral ook op voorbereid dienen te zijn. Want straks werkt je bedrijf weer optimaal en dan wordt de beschikbaarheid van de juiste medewerker wel noodzakelijk.

Er is een interessant programma gaande van FD en partners omtrent WerkVerkenners. Uit deze groep komt een eerste beeldvorming (zie FD zaterdag 2 mei) omtrent de trends op de arbeidsmarkt:

  • Flexibilisering
  • Langer doorwerken
  • Meer vrouwen

Interessant is de flexibilisering. Met name onder de nieuwe mensen op de arbeidsmarkt en mensen die geen baan meer hebben. Het blijkt namelijk dat de gemiddelde baanduur juiste de laatste jaren is toegenomen. Het dient dus gezocht te worden in de flexibilisering omtrent zelfstandige en vanuit flex omgeving. Graag verwijs ik naar de blog van Wet Werk en Zekerheid gevaarlijk.

Langer doorwerken is al een zaak. Waar we hadden verwacht dat verregaande automatisering en schaalvergroting sterker zouden worden is het met name dat meer vrouwen die toegang krijgen tot de arbeidsmarkt en mensen die langer doorwerken de plekken eerst zullen verkrijgen. Een groei wordt dan ook zeker verwacht. Kijk nu al naar de diverse

Ondernemen en trends op de arbeidsmarkt

Wat dien je er als ondernemer mee te doen? Maak er gebruik van. Zorg dat je ingericht bent op de inzet van flexkrachten, vrouwen en langer doorwerkende. Hoe? Drie zaken zouden dat voor mij betekenen:

  • Processen zo inrichten dat er tijdelijk opschaling plaats kan vinden en verhoging van aantallen krachten ook leidt tot een verhoging van productiviteit. Een goed inwerk- en begeleidingsprogramma voor tijdelijke krachten is dan noodzaak.
  • Richt het werk in kleine stukken in. Deeltijd arbeid met de inzet van vrouwen op de arbeidsmarkt zal leiden tot andere manieren van werk en productie. Denk ook aan bijzondere manieren van thuiswerk.
  • In alle gevallen gaat het om de toegevoegde waarde die geleverd dient te worden. Dat vraagt van organisaties een lerende omgeving. Een omgeving waarin mensen continu leren. Ook omdat ze soms maar tijdelijk aanwezig zijn. Drie onderdelen daarbij Leermeesterschap, Leerhouding en Leercultuur.

De komende tijd komt het thema nog een paar keer voorbij. Leuk om er af en toe even iets tegenaan te plakken. Als ondernemer interessant om mee bezig te zijn. Doe er het voordeel mee.