Ga naar de inhoud

3 x R voor vruchtbaar partnership

De samenwerking tussen partners in een bedrijf is altijd spannend. Je gaat een huwelijk aan met mensen aan wie je vaak meer verantwoordelijkheid hebt af te leggen dan aan je levenspartner. Je ziet elkaar meer en werkt intensiever samen. Je bouwt letterlijk aan je pensioen met elkaar. Dan moet het wel een eenheid zijn. Een vruchtbare samenwerking.

Zelf stelde ik me de vraag naar aanleiding van een vraag van derden wat het voor mij betekent om te werken met partners? Wat zijn de ingrediënten die je meeneemt hierin? Op welke wijze is dat vruchtbaar?

3 x R voor vruchtbaar partnership

Eigenlijk simpel dat is het 3 x R van partnership principe. Het bestaat uit de drie woorden startend met de letter R:

  • Respect
  • Ruimte
  • Reflectie

Respect vertaalt zich in mijn ogen door elkaars standpunten te respecteren en er van te leren. Ook om je  te verplaatsen in elkaar. En de wijze van motivatie en inspiratie die nodig is. Een voorbeeld is om gebruik te maken van elkaars karakter kenmerken. Dat betekent dat als iemand vanuit zijn of haar gevoel reageert dat je wanneer je meer vanuit feiten denkt hier rekening mee kunt houden. En andersom natuurlijk.

Ook geef je elkaar ruimte. Ook wel vertrouwen genoemd. Immers door te vertrouwen gaat de snelheid omhoog (naar Stephen Covey – Speed of Trust). De ruimte om fouten te maken is voor alle partijen nodig. Het is ook de ruimte in de balans. Als één van de partijen meer ruimte nodig heeft is het handig die tegen. Ook is het noodzakelijk de ruimte te delen. Wat de één mag, mag de andere natuurlijk ook. Mogelijk in een andere vorm maar toch.

Tot slot reflectie of communicatie. Open en eerlijk zijn is noodzakelijk. Zonder goede communicatie is vertrouwen er niet. En geen vertrouwen geeft geen ruimte. Dus vallen twee van de drie R’s weg. Reflecteren is ook dat je openstaat voor elkaars opbouwende kritiek. Of soms zelf de negatieve kanten. Reflectie kan dan ook alleen als je complementair aan elkaar bent. Elkaar naar de mond praten zorgt voor veel van hetzelfde. Als ondernemers niet handig.

Op deze manier kan ik altijd samenwerken met partners en zij met mij.